نسخه آلمان وزیر امور خارجه مبارزه با تروریسم

نسخه: آلمان وزیر امور خارجه مبارزه با تروریسم بین الملل زیگمار گابریل بحران قطر جنگ کاهش تنش

گت بلاگز اخبار اجتماعی سعید مرتضوی در اوین!

در حاشیه دستگیری و انتقال سعید مرتضوی به اوین، نعیم تدین این کارتون را در شهروند منتشرکرد.

سعید مرتضوی در اوین!

سعید مرتضوی در اوین!

عبارات مهم : انتقال

در حاشیه دستگیری و انتقال سعید مرتضوی به اوین، نعیم تدین این کارتون را در شهروند منتشرکرد.

واژه های کلیدی: انتقال | کارتون | دستگیری | در حاشیه | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog